Help center
Home  -  Bitcoin voor beginners cursus   -   Het ontstaan van bitcoin
het ontstaan van bitcoin

blockchain

30 mei 2018

Het ontstaan van bitcoin

DE BITCOIN, KORTE HISTORIEK VAN EEN BEWOGEN EVOLUTIE

Het ontstaan van Bitcoin, De Bitcoin (BTC) is ontstaan door een logische samengang van een aantal technologiën op vlak van veilige encryptie en online betalingsverkeer, vandaar de omschrijving als ‘cryptocurrency’ of ‘cryptovaluta’. Om het ontstaan en de evolutie van de BTC te snappen, moeten we terug naar de woelige jaren 2000 tot 2008, wanneer de financiële wereld getroffen werd door opeenvolgende beurs-, banken- en (vooral in Amerika) vastgoedcrisissen. De roep naar meer financiële zekerheid was groot en de online mogelijkheden om die zekerheid te waarborgen kregen stilaan vorm. Er werd vooral gestreefd naar een manier om de gecentraliseerde macht van de klassieke banken te omzeilen. De echte start van de BTC kunnen we situeren omstreeks 2009-2010. TIP: Lees zeker onze crypto masterclass artikel.

Het ontstaan van Bitcoin, een stukje voorgeschiedenis

De vroegste kiem voor de Bitcoin werd gelegd in 1998. In dat jaar werd het veilige Blockchain principe waarop de beleggingen en betalingen in Bitcoin berusten, voor het eerst omschreven door een zekere Wei Dai. De jaren nadien werden deze principes verder geperfectionneerd om later uit te monden in de mogelijkheid om digitale munten uit te geven en peer-to-peer beleggingen zonder centrale server en zonder centraal organisme toe te laten. Alles berust op encryptie en op peer-to-peer validatie van de transacties.

 Satoshi, de ‘vader’ van de Bitcoin

De naam Bitcoin en de eerste toepassingen ervan kunnen we toeschrijven aan de enigmatische Satoshi Nakamoto. Niemand weet precies of het hier om een fysieke persoon dan wel om een groep van mensen gaat. Laten we gemakkelijkheidshalve aannemen dat het een geniale Japanse mathematicus betreft. In 2008-09  valideerde hij via mining het allereerste blok van 50 Bitcoins. In datzelfde jaar werd er ook voor het eerst een wisselkoers bepaald voor de Bitcoin.

De allereerste echte BTC transactie

In 2010 vond de allereerste commerciële BTC transactie plaats. Achteraf bekeken gaat het hier om de indertijd onbelangrijke aankoop waarbij 10.000 BTC’s betaald werden om 1-2 pizza’s aan huis te laten leveren. Dit betekende echter wel een ‘proof of concept’, het bewijs dat het systeem effectief werkte.

De woelige jaren (2010-2013)

Na dit eerste bewijs van werkzaamheid kende de koers van de BTC een ongelooflijke stijging. In 2010 werd de eerste Bitcoin Exchange in het leven geroepen, met als naam MtGox. Het initiële enthousiasme werd al snel de kop ingedrukt wanneer MtGox het slachtoffer werd van een massale hack. Ruim 60.000 paswoorden werden gestolen en 600 rekeningen geplunderd, met een enorme koersval tot gevolg. Het vertrouwen was weg. Dit voorval heeft er echter wel toe geleid dat het veiligheidsaspect extra onder de loep werd genomen.

Herstel van het vertrouwen

bitcoin ontstaan

Met grote verbetenheid werden de security issues aangepakt en het vertrouwen in de Bitcoin hersteld. Vanaf dan was de sky de limit. De martkapitalisatie van de BTC bleef stijgen en bereikte kort nadien de fenomenale som van 1 miljard dollar. Overal ter wereld werden nieuwe Exchanges in het leven geroepen en bleef het gebruik van de BTC als betalingsmiddel, maar vooral als beleggingsproduct, exponentieel stijgen.

Koersevolutie van de Bitcoin

In de absolute beginperiode werd de Bitcoin gewaardeerd op een schamele 0,09 dollar. Na het MtGox debacle kroop de Bitcoin weer recht om in 2017 te stijgen tot bijna 1.800 dollar. Wie bij de start 10.000 euro geïnvesteerd zou hebben, zou op dat moment 200 MIO euro rijker geweest zijn! Na pieken tot nagenoeg 16.000 euro wordt de Bitcoin momenteel gewaardeerd op zowat 6.500 euro. Op de langere termij is dit nog steeds een nooit eerder geziene waardestijging in het beleggingslandschap. Ook hier wordt de waarde bepaald door vraag en aanbod, vooral omdat het intiële aantal uitgegeven BTC’s gelijk blijft.

Glazen bol

Het is moeilijk om uit het voorbije koersverloop een realistische prognose voor de toekomst te maken. Het feit dat het totale aantal BTC’s gelijk blijft en er geen nieuwe worden uitgegeven, zal zeker voor meer schaarstte zorgen op termijn en zal bijgevolg de koers verder opdrijven. Wel is het zo dat ook hier vrijwel zeker het enthousiasme enigszins getemperd zal worden door een aantal te verwachten koerscorrecties.

 

Wie er het fijne wil van weten en op de BTC trein wil springen, kan terecht bij Block Chain Group Belgium voor enkele beiende en verhelderende opleidingen: Bitcoin voor beginners en Cryptotrading van A tot Z.

Een goeie trader kan met het traden van Bitcoin en Altcoins(andere coins dan de bitcoin) een mooi passief inkomen opbouwen …

TIP: GELD VERDIENEN MET BITCOIN